Ormara Askeri Liman Projesi (Nisan 2018)

Ormara Askeri Liman Projesi (Nisan 2018)

Pakistan Ormara Askeri Liman Projesi kapsamında gerçekleştirilen ölçüm çalışmalarının ilk ayağı tamamlandı.

Ekibimiz hidrografik, jeofizik ve jeolojik çalışmaların yanı sıra, uzun dönem oşinografik ölçümler için sistemlerin kurulumunu gerçekleştirdi.
Bu veriler ileride gerçekleştireceğimiz sayısal ve fiziksel modelleme ile tasarım çalışmalarına temel oluşturacak.