Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerde yaşanan değişimler, doğal ve kendiliğinden oluşabildiği gibi, çevresel etkiler sebebiyle de gelişebilir. Denar biyoçeşitlilik üzerine uzun dönem izleme, ölçme ve raporlama çalışmaları yürütmektedir. Çeşitli deniz inşaatı, tarama, dökü, boru hattı ve kablo döşeme gibi projeler kapsamında tespit edilen biyoçeşitliliğin inşaat faaliyeti süreci içerisinde izlenmesi ve çeşitli etkilerin değerlendirilerek araştırılması bu kapsamda firmamız tarafından çalışılan konular arasındadır. Firmamız sahip olduğu örnekleme cihazları ve uzman kadrosu ile denizel biyoçeşitlilik faaliyetlerini yürütmektedir.