Jeofiziksel Ölçümler

DenAr, ileri teknoloji jeofiziksel ölçüm cihazları ile deniz tabanı sediment kalınlıkları,  deformasyonları, kayalık, batık vb. objelerin ve manyetik anomalilerin tespiti için jeofiziksel ölçümleri başarıyla gerçekleşmektedir. Konusunda uzman saha ve ofis ekipleri ile veri toplama ve yorumlama da birden çok ses getirecek projeye imza atmıştır.

Kablo & Boru Hattı Kontrol Çalışmaları 

Detaylı ölçümleri yapılan kablo güzergahları, proje etütleri yapılırken maliyet ve proje sürdürülebilirliği konusunda optimum düzeyde karar verebilme olanağı tanır. 

Sualtı Güzergâh Etütleri 

Güzergâh etütleri için yapılan çalışmalar deniz tabanının topoğrafyasını belirleyerek en uygun güzergâhın belirlenebilmesini sağlar.  

Tehlikeli Alanların Tespiti 

Batıklar, mühendislik yapıları, enkaz ve dökü alanları tespit edilerek kablo hatlarının ve kablo hatları için yapılacak kazıların bu alanlardan geçmemesi için gerekli ön çalışmanın yapılmasıdır.  

UXO Tarama Çalışmaları 

UXO henüz patlamamış halde deniz tabanında bulunan savaş kalıntıları (bombalar, roketler, füzeler ve mayınlar.) anlamına gelmektedir. Bu kalıntılar deniz tabanında yapılacak herhangi bir çalışma için büyük güvenlik riski taşımakta ve hayati önemdedir. UXO ölçümleri en güncel jeofiziksel veri toplama yöntemleri kullanılarak yapılır ve projenin yapımında bu riskten uzak durulması sağlanır.  

Ultra Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yansıma (UHRS) Çalışmaları 

Denar, kritik alan araştırmaları ve bunları etkileyen tehlikeli alan tespit (geohazard) çalışmaları kapsamında çok yüksek çözünürlüklü sismik araştırma (UHRS) hizmetleri sunmaktadır. 

UHRS araştırmaları aşağıda belirtilen sorunlara çözümler sunabilmektedir: 

  • Denizdeki fayların tanımlanması ve karakterizasyonu, 

  • Temel kaya ve/veya sedimanter birim haritalaması,  

  • Kanal derinleştirme planlaması , kazılabilirlik araştırmaları 

  • Deniz yapıları için saha / rota araştırmaları