Jeoteknik Çalışmalar

Mühendislik jeolojisi, Jeofizik uygulamalar, Hidrojeoloji, Kaya ve/veya Zemin mekaniğine ait deneylerin birlikte kullanıldığı bilimsel çalışmaların bütünü Jeoteknik kapsamın içindedir.

Projelendirilecek bir mühendislik yapısının inşa öncesi zemin-yapı ilişkisini irdelemek amacıyla bu çalışmaların belli bir sıra içerisinde uygun yöntemler kullanılarak tatbiki gerçekleşmektedir.

Deniz sondaj çalışmalarımız, deneyimli sondaj ekibimiz ve mühendislerimiz tarafından özenli ve hatasız bir şekilde yürütülmektedir. Bunun yanı sıra vibrocorer, piston corer, box corer, CPT vb. ekipmanlar ile geoteknik çalışmalar desteklenmektedir.