Sayısal Modelleme Çalışmaları 

Dalga, akıntı, sediman ve kirletici madde taşınım analizleri, proje fizibilitesinin değerlendirilmesi, müsaade edilebilir planlama ve tasarım sınırlarının belirlenmesini sağlamak için yapılmaktadır. Sayısal modelleme çalışmalarından, gerçek zamanlı ölçümlerin bulunmadığı; proje bölgesindeki, fiziksel etkileri simüle etmek ve çevreye minimum düzeyde zarar verebilecek yapılar tasarlamak amacıyla aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmaktadır. 

  • Rüzgâr ve Dalga İklimi Belirlenme  

  • Dalga Transformasyonu Çalışmaları 

  • Liman içi Çalkantı Modelleme Çalışmaları 

  • Su Kalitesi ve Su Sirkülasyonu (Kirlilik) Modellemesi 

  • Sediment Taşınımı (Kumlanma) Modellemesi