Oşinografik Ölçümler

Deniz ölçüm çalışmalarında en önemli unsurlar; rüzgar, akıntı, dalga ve gel-git ölçümleri ve bunların yanı sıra deniz suyunun fiziksel (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk vb.) ve kimyasal (pH, DO vb.) özelliklerinin belirlenmesidir. İşverenlerin istekleri doğrultusunda kısa ve uzun dönem ölçümler yapılmakta, elde edinilen veriler analiz edilerek işlenmekte ve istenilen formatta raporlanmaktadır.

DenAr, dünya genelinde petrol ve gaz endüstrisi, limanlar, enerji şirketleri ve mühendislik firmalarına saha çalışması, veri analizi ve raporlama olarak yüksek kaliteli entegre oşinografik ve çevresel izleme hizmetleri sunmaktadır.

DenAr, oşinografik ve meteorolojik araştırmalar için geniş bir ekipman yelpazesine sahiptir. ;

  • Akıntı, dalga, Su Seviyesi ve gel-git ölçümleri

  • İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik Profilinin ölçümü (CTD) 

  • Kimyasal ve biyolojik örnekleme 

  • Su Kalitesi gözlemleri

  • Sediman taşınımı gözlemlemesi

  • Kara, sahil şeridi ve açık deniz meteoroloji ölçümleri